top of page
_edited_edited.jpg

Çalışma Alanlarımız

Justice_edited_edited.jpg

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 • Marka tescili ile marka, patent, coğrafi işaret vb. hakların korunması,

 • Telif hakları, eserlerin işletilmesi, yazılım lisanslarının korunmasına ilişkin ticari düzenlemeler,

 • Fiziki ve dijital her türlü esere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava takibi.

Justice_edited_edited.jpg

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,

 • Boşanma kaynaklı nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası ile mal paylaşımına ilişkin davalar,

 • Soybağınına ilişkin davalar,

 • Vasiyetname düzenleme,

 • Muris muvazaası, redd-i miras ve terekeye ilişkin her türlü uyuşmazlıkta danışmanlık ve dava takibi.

Justice_edited_edited.jpg

İş Hukuku

 • İşçilik hak ve alacakların kaynaklanan her türlü tespit, işe iade, alacak ve tazminat davası,

 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ile iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava takibi.

Justice_edited_edited.jpg

Şirketler Hukuku

 • Şahıs şirketlerleri, anonim ve limited şirketlere düzenli danışmanlık hizmeti,

 • Şirket ana sözleşmeleri ile ticari sözleşmelerin düzenlenmesi,

 • Şirket devir ve birleşmeleri,

 • Ticaret hukukundan kaynaklı her türlü uyuşmazlıkta danışmanlık ve dava takibi.

Justice_edited_edited.jpg

Ceza Hukuku

 • Ceza yargılamasında mağdur veya müşteki vekilliği,

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli veya sanık müdafiiliği,

 • Yakalama, arama, gözaltı gibi koruma tedbirleri ile tutuklamaya itiraz başvuruları,

 • Asliye ve ağır ceza mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda danışmanlık ve dava takibi.

Justice_edited_edited.jpg

Bilişim Hukuku

 • İnternet yoluyla satış yapan gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti,

 • Dijital içerik üreticilerinin fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler,

 • İnternet yoluyla hakaret, kişilik haklarının ihlali, internet dolandırıcılığı gibi bilişim suçlarından kaynaklı davalarda danışmanlık ve dava takibi.

Justice_edited_edited.jpg

Uluslararası Hukuk ve Vatandaşlık Hukuku

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru ve takibi,

 • Yabancıların Türkiye'de oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter
bottom of page