top of page
_edited_edited.jpg

Kurşun Hukuk & Danışmanlık

Kurşun Hukuk & Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişi müvekkilerinin her türlü şahsi ve ticari ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunlarına, muhtemel hukuki risklerine karşı danışmanlık hizmeti sunmak, hukuka ve müvekkil yararına uygun bir şekilde, doğru, kapsamlı, etkin, çözümler üretmek ve uygulamak amacıyla 2021 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Kurşun Hukuk & Danışmanlık, başta “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku”, “Aile Hukuku”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, “Bilişim Hukuku”, “Ceza Hukuku”, ”Şirketler Hukuku” ile “Uluslararası Hukuk ve Vatandaşlık Hukuku” olmak üzere çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini yasal merciler önünde başarı ile temsil etmektedir.

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
bottom of page