top of page
  • Av. Elif Kurşun

''Israrlı Takip Suçu'' Nedir?

Güncelleme tarihi: 21 Ağu 2023

Israrlı Takip Suçu, ülkemizde özellikle kadına yönelik ve aile içi şiddet vakaları ile sosyal medyadan sözlü şiddet ve taciz vakalarının artması, elektronik haberleşme cihazlarının da bu fiilleri işlemeyi kolaylaştırması sonucu, 12.05.2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun ile düzenlenen bir suç tipidir.


Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti İstanbul sözleşmesinden ayrılmış olsa da, İstanbul Sözleşmesi'nin 34. maddesinde ısrarlı takip, “başka bir şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu şahsı, şahsın kendisini güvende hissetmesini önleyecek şekilde korkutacak, kasıtlı bir biçimde tekrarlanan tehditkâr davranışlar’’ şeklinde tanımlanmıştır. "Israrlı Takip" kenar başlıklı Türk Ceza Kanunu md. 123/A metni ise şu şekildedir:


''(1) Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini

bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine

karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.'


Israrlı takip suçunun unsurları şu iki seçimlik hareketten birinin veya ikisinin birden gerçekleştirilmesi sonucunda oluşur:

  • Kişiyi fiziken takip etmek: Failin kişinin konutuna, iş yerine, okuluna vb. Mekanlara tekrarlı olarak gelerek takip etmesi vb. fiiller.

  • Kişiyle ısrarla iletişime geçmeye çalışmak: Failin kişinin cep telefonunu sürekli olarak araması, sosyal medya platformlarından sürekli olarak ulaşmaya / mesaj atmaya çalışması vb. fiiller.

Yukarıda belirtilen fiillerin suç teşkil edebilmesi için ayrıca mağdurda bu fiiller sebebiyle bir huzursuzluk yahut endişe oluşması gerekmektedir. Mağdurda herhangi bir rahatsızlığa / huzursuzluğa sebep olmaması halinde bu fiiller Israrlı Takip suçunu oluşturmaz.


Israrlı takip suçunun faili ve mağduru adına özel bir düzenleme getirilmemiştir. Yukarıda bahsi geçen seçimlik hareketlerin işlenmesi sonucu herkes suçun faili yahut mağduru olabilir, ancak aşağıdaki haller cezayı ağırlaştırıcı sebepler olarak düzenlenmiştir:

  • Suçun çocuğa yahut hakkında ayrılık kararı verilmiş veya boşanmış eşe karşı işlenmesi,

  • Suçun işlenmesi neticesinde mağdurun iş yerini, konutunu, okulunu değiştirmesine yahut okulunu veya işini bırakmasına neden olunması,

  • Suçun, hakkında uzaklaştırma veya konuta, okula yahut işyerine yaklaşmama tedbirine hükmedilmiş olan bir kimse tarafından işlenmesi.

Bu hallerde, hükmedilecek ceza 1 yıl ile 3 yıl arası olacak şekilde artırılır.


Unutulmamalıdır ki Israrlı Takip Suçu, şikayete bağlı bir suç olup, şikayet süresi suçu oluşturan fiillerin varlığını öğrenme tarihinden itibaren 6 ay, her halükarda fiillerin işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.


Israrlı Takip suçunun gerek basit gerek nitelikli halinde cezanın üst sınırı 10 yılı geçmediğinden görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.


Israrlı takip suçunun unsurları, işleniş biçimi ve cezası genel hatlarıyla yukarıda belirtildiği gibi olup, bu suçun hem nispeten yeni yasalaştırılmış olması sebebiyle hem de sosyal medya araçları vb. iletişim organlarıyla işlenişinin kolay olması sebebiyle günlük hayatta karşılaşılmasının gayet muhtemel olduğu görülmektedir.


Israrlı Takip suçunun mağduru yahut faili durumunda olan kişinin kendisini yargı önünde doğru ifade edebilmesi ve hukuki haklarını bilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla, yargılama sürecinin doğru bir biçimde işlemesi ve kişinin hak kaybına uğramaması adına bir avukat eşliğinde ilerlemesinde fayda vardır.
İnternet sitemizde yer alan bilgiler Kurşun Hukuk & Danışmanlık tarafından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Elif Kurşun’a aittir.15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page